Регистрация на фирми

 ЕКСПЕРТ М - СОФИЯ ЕООД предлага широка гама от счетоводни услуги, свързани контрол и обработката на фирмените документи.

Счетоводни услуги от Експерт М - София ЕООД

    Предлагаме Ви компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на Вашия бизнес. Не на последно място се отличаваме с качество и дискретност на услугите по администриране на работна заплата. Всичко това допринася за високото качество на предлаганите от нашата кантора.

Изпрати запитване

Онлайн запитване

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация и на нашите офис телефони.

Повече

Регистрация на фирми

  • Регистрации и промяна на данни за фирми в Агенция по вписвания;
  • Актуално състояние на фирма;
  • Регистрации по Закона за регистъра по Булстат;