Консултантски услуги

 ЕКСПЕРТ М - СОФИЯ ЕООД предлага широка гама от счетоводни услуги, свързани контрол и обработката на фирмените документи.

Счетоводни услуги от Експерт М - София ЕООД

    Предлагаме Ви компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на Вашия бизнес. Не на последно място се отличаваме с качество и дискретност на услугите по администриране на работна заплата. Всичко това допринася за високото качество на предлаганите от нашата кантора.

Изпрати запитване

Онлайн запитване

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация и на нашите офис телефони.

Повече

Изготвяне на документи за пред банки за кандидатстване за кредити и програми за финансиране

 • Счетоводни отчети, бизнес планове и икономически обосновки необходими за кандидатстване по програми;
 • Удостоверения:
 • Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност;
 • Удостовeрение за липса на процес на ликвидация;
 • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела;
 • Удостоверения за липса на задължения от НАП;

Защита

 • Подготвяне на документи за данъчна ревизия;
 • Провеждане на ревизията извън офиса на клиента;
 • Обжалване на актове издадени от контролните органи;
 • Защита при ревизии от НАП касаещи ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Експертни заключения, изготвяне на възражения за обжалване на ревизионните материали;

Консултации

 • Счетоводно и Данъчно законодателство;
 • Трудово и осигурително законодателство;
 • Мониторинг на вътрешно счетоводство;
 • Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал;
 • Текущи финансови и счетоводни консултации;
 • Консултации по управление на човешките ресурси- включително управление на заплатите;