ТРЗ, Личен състав и Управление на човешките ресурси

 ЕКСПЕРТ М - СОФИЯ ЕООД предлага широка гама от счетоводни услуги, свързани контрол и обработката на фирмените документи.

Счетоводни услуги от Експерт М - София ЕООД

    Предлагаме Ви компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на Вашия бизнес. Не на последно място се отличаваме с качество и дискретност на услугите по администриране на работна заплата. Всичко това допринася за високото качество на предлаганите от нашата кантора.

Изпрати запитване

Онлайн запитване

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация и на нашите офис телефони.

Повече

ТРЗ и Личен състав

 • Изготвяне, прекратяване на трудови договори и регистрацията им в НАП;
 • Изготвяне на граждански договори;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Служебни бележки /ЗОДФЛ,ЗСП/;
 • Удостоверения за доходи -УП-1, УП-2, УП-3;
 • Справка - декларация за Бюро по труда;
 • Изготвяне на платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати -изготвяне на ведомости и фишове за заплати;
 • Изчисление на болнични и отпуски;
 • Попълване на платежни към бюджета и контрагенти;
 • Подаване на изискуема по закон информация;
 • Следене на използван и полагаем платен годишен отпуск;
 • Интернет банкиране;

Управление на човешките ресурси

 • Проектиране и внедряване на системи за управление на човешките ресурси;
 • Проектиране и внедряване на системи за управление на заплатите;
 • Проектиране и внедряване на организационно-управленски структури;
 • Проектиране на длъжностите;
 • Разработване на колективни трудови договори;