ЕКСПЕРТ М - СОФИЯ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, концентрирало в себе си богатия опит и познания на водещи специалисти в областта на счетоводството, управление на човешките ресурси, данъците, бизнес планирането и управлението на организационни структури.

Фирма Експерт М - София ЕООД

 Водеща цел на дружеството е да предоставя висококачествени професионални услуги, като предлага различни форми на бизнес взаимоотношения в зависимост от потребностите на своите клиенти. Постигането й е обезпечено чрез стриктен подбор на специалисти, както и чрез тяхната непрекъсната професионална подготовка и ежедневен тренинг. Услугите предлагани от нас са: