Счетоводни услуги

 ЕКСПЕРТ М - СОФИЯ ЕООД предлага широка гама от счетоводни услуги, свързани контрол и обработката на фирмените документи.

Счетоводни услуги от Експерт М - София ЕООД

    Предлагаме Ви компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на Вашия бизнес. Не на последно място се отличаваме с качество и дискретност на услугите по администриране на работна заплата. Всичко това допринася за високото качество на предлаганите от нашата кантора.

Изпрати запитване

Онлайн запитване за счетоводни услуги

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация и на нашите офис телефони.

Повече

Обработка на счетоводна информация
Финансово счетоводни услуги за регистрирани и нерегистрирани юридически лица по ЗДДС

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на фирмената дейност;
 • Разработване на счетоводна политика;
 • Съставяне на първични документи;
 • Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС;
 • Попълване на Интрастат декларации и дневник;
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ;
 • Попълване на искания за издаване на документи от НАП;
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации;
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни;
 • Поддържане на номенклатури при складова обработка;
 • Осчетоводяване на левова и валутна каса и банка;

Изготвяне и подаване на ръка или чрез електронен подпис на документи към различни Институции

 • годишен баланс, ОПР, ОСК,ОПП и приложенията към тях;
 • декларации по ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗОДФЛ;
 • статистически форми и отчети към Националния Статистически Институт;
 • информация за дейността на фирми в БНБ;

Допълнителни услуги

 • Регистрации в Инспекция по труда;
 • Регистрации по Закона за защита на личните данни;
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Регистрация на юридически лица в Агенция по Вписвания;